Helena Voldánová - administrativní a genealogické služby
Založeno 2003.

 

Helena Voldánová
(narozena 1968 v Praze)

 

 S podnikáním začala v roce 2003 po dlouholetých zkušenostech v soukromém rodopisném bádání. Spojila tím svůj nejoblíbenější koníček se svou profesí.

 Od roku 1999 je členkou Správního výboru spolku Česká genealogická a heraldická společnost v Praze, kde zajišťuje mediální komunikaci, propagaci, besedy, výstavy, administrativu spolku a vzdělávací kurzy. Přispívá odbornými články do členského časopisu.

 Pravidelně vystupuje v pořadech Českého rozhlasu a její rozhovory o rodopisu jsou publikovány v časopisech. Spolupracovala na třídílném naučném pořadu „Hledáme své předky“ pro Českou Televizi. Od roku 2011 spolupracovala na tvorbě obou řad televizního cyklu „Tajemství rodu“ v tvorbě rodokmenů všech osobností a jako odborná poradkyně v oblasti rodopisu.

 

Česká genealogická a heraldická společnost v Praze